... přejeme vám po rádiových vlnách, poslechněte si: